Login til eksisterende bruker

Her kan du logge inn på din konto via brukernavn og passord. Husk at det er sikrere, lettere og kjappere å logge in via Vipps. Dersom du har lyst til å logge inn med Vipps i framtiden kan uten noe problem knytte din Fanahallen-profil med din Vipps-profil under kontoradministrasjon.