Ved tapt eller stjålet nøkkelkort er du pliktig til å melde fra umiddelbart så vi kan deaktivere kortet. Erstatningskort koster 200 kr.