Vi støtter foreløpig ikke innlogging via brukernavn og passord. Innlogging via vipps er lettere, kjappere og sikrere for deg som bruker i tillegg til at det er lettere for oss. Vi ser på dette som en win-win situasjon.